Drava - Donja Dubrava - Legrad
C3_Donja Dubrava-Legrad (2)

Dan mreže Natura 2000

Dan mreže Natura 2000 obilježavamo 21. svibnja od 1992. godine kada je usvojena EU Direktiva o staništima te uspostavljen LIFE program. Natura 2000 broji više od 27 800 lokaliteta na kopnu i moru diljem EU-a, a koji uspješno doprinose očuvanju naše jedinstvene prirodne baštine.

Ove godine stavljamo naglasak na blizinu Natura 2000 područja i na prednosti koje priroda donosi ljudima i planetu, uključujući one vezane uz zdravlje. Važno je da osvijestimo da priroda nije luksuz, nego naš ključni saveznik te da prirodu moramo cijeniti, štititi i obnavljati.

Ponosni smo što je cijelo naše područje projekta proglašeno Natura 2000 te vas pozivamo da ovaj dan proslavite uz rijeku Dravu.