Drava Life studijsko putovanje
Drava Life study visit/Drava Life studijsko putovanje

Sastanak i studijsko putovanje Drava Life radne skupine za revitalizaciju

Revitalizacija rijeke Drave na sedam predviđenih lokacija u Hrvatskoj bila je jedan od iznesenih planova za aktualne i buduće projekte aktivnosti. Bila je to tema prvog dvodnevnog sastanka upravnog vijeća i radne skupine Drava LIFE projekta u Hrvatskoj koji se održao 12. i 13. rujna u prostorijama Hrvatskih voda u Varaždinu. Vodeći partner projekta Hrvatske vode, koordinator projekta Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, predstavnici Revitala i WWF-a iz Austrije te predstavnici WWF Adrije raspravljali su o primjerima dobre prakse i iznijeli preliminarne nacrte idejnih rješenja.

Revitalizacija rijeke Drave – Međunarodna suradnja predstavnika sličnih EU projekata

U sklopu drugog dana sastanka organizirano je studijsko putovanje do susjednog LIFE projekta u Sloveniji gdje su uži tim Drava LIFE projekta dočekali dr. Damijan Denac direktor DOPPS-a i ostali dionici LIVE Drava projekta. Terenska skupina posjetila je riječne rukavce na lokaciji Mali vasi i Markovci kod Ptuja na kojima su već izvršeni radovi revitalizacije. Ovim posjetom nastavila se pozitivna praksa međusobne suradnje predstavnika sličnih EU projekata.