Objave

Foto Nikolina Stjepanovi'
Posjet predstavnika CINEA-e

Obilazak lokacija s predstavnicima CINEA-e

Na Svjetski dan zaštite okoliša, koji se obilježava 5. lipnja, lokacije obnove rijeke Drave obuhvaćene DRAVA LIFE projektom obišli su predstavnici CINEA-e, Europske agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš.
Predstavnici projektnih partnera (Hrvatske vode, Zeleni Osijek i WWF Austria) pokazali su do sad ostvarene ciljeve i aktivnosti te specifičnosti riječnih staništa i vrsta.
Fotografije Nikolina Stjepanović, Tanja Nikowitz i Zdenko Kereša