Objave

Zeleni Osijek, prezentacija Drava LIFE projekta

Predstavljanje projekta Drava LIFE kao primjera dobre prakse

Osijek – Tijekom 14. i 15. rujna u sklopu projekta Građanski odgoj i obrazovanje („Osijek to GOO“) održan je 6. modul edukacija pod nazivom „Održivi razvoj zajednice i globalno obrazovanje“. Cilj modula je upoznati polaznike sa temama održivog razvoja, zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih resursa. Ivan Damjanović iz udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, jednog od partnera na Drava LIFE projektu prezentirao je projekt kao jedan od najboljih primjera dobre prakse i reprezentativni primjer međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, održivom korištenju prirodnih resursa i suživota čovjeka i prirode. Osnovnoškolski nastavnici koji su polaznici projekta detaljnije su se upoznali sa temom zaštite rijeka i riječnih ekosustava, revitalizacije riječnih staništa kao i potrebi zaštite rijeka i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Usvojena znanja nastavnici će dalje prezentirati svojim učenicima i time mlađim generacijama prenijeti primjere dobre prakse.

 

 

 

Workshop Noskovacka Dubrava/Radionica u Noskovačkoj Dubravi
Workshop Noskovacka Dubrava/Radionica u Noskovačkoj Dubravi

Unutar DRAVA LIFE projekta održana radionica za izradu Plana upravljanja posjetiteljima

WWF (Svjetska organizacija za zaštitu prirode) je u sklopu DRAVA LIFE projekta organizirao dvodnevnu radionicu i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi. Ovo je bila druga u nizu od ukupno tri radionice za izradu Plana upravljanja posjetiteljima za projektno područje koje uključuje Natura 2000 područja u Hrvatskoj, a koja će sačinjavati dio budućeg penta-lateralnog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Stručnjaci iz sektora zaštite prirode i turizma, regionalnih razvojnih agencija duž Drave, kao i predstavnici nevladinog sektora te partneri DRAVA LIFE projekta sudjelovali su na radionici održanoj u Informativno – edukativnom centru “Dravska priča” u Noskovačkoj Dubravi. Međunarodni stručnjaci austrijskog ureda za integrirano planiranje krajolika Revital vodili su radionicu zajedno sa projektnim timom WWF-a.

Sudionici (partneri i stručnjaci) su u malim grupama razgovarali o njihovom viđenju zonacije rijeke Drave u Hrvatskoj od Dubrave Križovljanske do ušća Drave u Dunav na dvije zone: zonu za posjetitelje te zonu za očuvanje prirode. Predložena zonacija bazirana je na temelju rezultata prve radionice o ovoj temi održane u studenome 2017. godine tijekom koje su napravljeni popis i mapiranje postojećih zona koje su ekološki osjetljive te postojećih rekreacijskih i edukacijskih sadržaja duž rijeke Drave. Na temelju tih rezultata pripremljene su karte koje su poslužile kao radni materijal za ovu radionicu.

Working group debates on proposed maps/Grupa debatira o predloženim kartama

Working group debates on proposed maps/Grupa debatira o predloženim kartama

Drugog dana radionice sudionici su imali organiziran terenski obilazak Drave biciklima. Početak obilaska je bio u Edukacijskom centru u Noskovačkoj Dubravi, a obilazak je obuhvaćao područje uz rijeku Dravu do kupališta uz naselje Sopje. Na povratku, sudionici su prolazili kroz naselja Sopje i Noskovci.  Tijekom obilaska rijeke Drave sudionici su mogli vidjeti postojeće biciklističke staze, rekreacijska područja (uključujući mjesta za piknik, privezišta za čamce, kućice za odmor i dr.), postaje za bicikle i sl. te razgovarati o mogućim aktivnostima, problemima ilegalnih kućica za odmor kao i o planiranim projektima duž rute.

Rezultati ove radionice biti će detaljno obrađeni te će služiti za pripremu nastavak procesa izrade Plana upravljanja posjetiteljima koji će uslijediti ove godine u vidu međunarodne radionice čiji je cilj završetak ovog Plana.

Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi

Workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia/Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi

workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia.

Workshop and field trip in Noskovačka Dubrava, Croatia/Radionica i i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi

Kopački rit
Drava LIFE project partners, ornithologists and other nature conservation experts, regional development and tourism sector in Nature Park Kopački rit./Projektni partneri Drava LIFE projekta, ornitolozi i ostali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, regionalnog razvoja i sektora turizma u Parku prirode Kopački rit.

DRAVA LIFE projekt & radionice u Kopačkom Ritu

Natura 2000, unutar projekta DRAVA LIFE, jedna je od trodnevnih radionica i razlog posjeti parku prirode Kopački Rit. Radionice i posjet parku prirode održani su od 6. do 8. studenog u organizaciji WWF-a. Na radionicama su sudjelovali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), ornitolozi iz Austrije i Hrvatske, predstavnici REVITALA, te projektni partneri Drava LIFE projekta u Hrvatskoj.

Radionice – Natura 2000, Plan za posjetitelje rijeke Drave i Akcijski plan za riječne ptice

Prvoga dana održana je druga po redu radionica na temu „Natura 2000 održivo upravljanje rijekom Dravom“. Raspravljalo se o ciljevima i strategijama na tom području te obrani od poplava, agrikulturi, zaštiti Natura 2000 područja, turizmu i edukaciji posjetitelja.

Drugoga dana održana je prva radionica na temu „Plan za posjetitelje rijeke Drave“. Tada se raspravljalo o održivom turizmu i rekreaciji na rijeci Dravi. Kroz aktivnosti poput lova i ribolova, plivanja i raftinga, planinarenja, kampiranja i biciklizma. Sudionici su također pod stručnim vodstvom Renate Forjan, rukovoditeljice Odsjeka za prihvat i edukaciju posjetitelja plovidbom kanalima močvarnog područja, obišli Kopački Rit i njegov informativni centar. Jasmin Sadiković, koordinator Drava LIFE projekta u Hrvatskoj i predsjednik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek potom je održao prezentaciju o Eko centru Zlatna Greda i primjerima pozitivne prakse u turizmu i sektoru očuvanja prirode.

Posljednjeg dana sudionici radionica raspravljali su o „Akcijskom planu za riječne ptice“. Unutar planiranog međugraničnog UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ koji se proteže kroz pet zemalja. Nakon radionice lokalni ornitolog Tibor Mikuška proveo je sve sudionike na turu promatranja ptica močvarica.

Kopački Rit sa svojim ljepotama i ekološkim vrijednostima predstavlja jedno od najznačajnijih poplavnih područja ali i turističkih odredišta kontinentalne Hrvatske. Pogledajte galeriju fotografija.

Rezultati radionica i prvi nacrti radnih skupina biti će završeni i dodani u novu strategiju u nadolazećim mjesecima. U planu su i dvije dodatne radionice na temu „Plana za posjetitelje rijeke Drave“.