Entries by bspanicek

Partneri DRAVA LIFE projekta održali radionicu za školske uzraste

Legrad – Prva radionica za školski uzrast unutar DRAVA LIFE projekta na kojoj su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda OŠ Legrad održana je 30. svibnja 2018. u prostorijama ŠRD “Smuđ” u Legradu. Predavanje su održali Ivan Damjanović (Zeleni Osijek) na temu “Naše rijeke” i Branka Španiček (WWF Adria) na temu “Ugrožene vrste i staništa” […]

DRAVA LIFE projekt predstavljen na sajmu LIFE projekata u Zagrebu

Zagreb – U ponedjeljak, 7. svibnja 2018., u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike u Zagrebu je održan LIFE Info dan i Sajam LIFE projekata koji se provode na području Republike Hrvatske. LIFE Info dan organiziran je povodom otvaranja LIFE natječaja za 2018. godinu koji su potencijalnim prijaviteljima predstavili predstavnici LIFE programa. Predstavljeni su tematski […]

Partneri DRAVA LIFE projekta predstavili rezultate dosadašnjih aktivnosti unutar najvećeg LIFE projekta u Hrvatskoj

U kongresnoj dvorani Park Boutique hotela u Varaždinu održana je prva konferencija za medije povodom predstavljanja dosadašnjih i najave nadolazećih aktivnosti po završetku prve faze EU projekta Drava LIFE u Hrvatskoj. Rijeka Drava čini okosnicu budućeg petodržavnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav te kao takva, u sadašnjem stanju, ima veoma velik potencijal za revitalizaciju, odnosno obnovu. Provedbom […]

Unutar DRAVA LIFE projekta održana radionica za izradu Plana upravljanja posjetiteljima

WWF (Svjetska organizacija za zaštitu prirode) je u sklopu DRAVA LIFE projekta organizirao dvodnevnu radionicu i terenski obilazak rijeke Drave u Noskovačkoj Dubravi. Ovo je bila druga u nizu od ukupno tri radionice za izradu Plana upravljanja posjetiteljima za projektno područje koje uključuje Natura 2000 područja u Hrvatskoj, a koja će sačinjavati dio budućeg penta-lateralnog […]

Proveden prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka u Hrvatskoj

U petak 30. ožujka 2018. na 3 lokacije uz rijeku Dravu u Koprivničko-križevačkoj županiji proveden je prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na prostoru Hrvatske. WWF – Svjetska organizacija za zaštitu prirode provela je ovu aktivnost unutar DRAVA LIFE projekta, financiranog kroz LIFE program Europske Unije. Proces reintrodukcije predstavlja ponovno uvođenje biljne vrste u prirodu na područje […]

Godina 2018. je godina čigre

Godina čigre je 2018. godina koju su tako proglasile nevladine organizacije WWF i Biom. Obje udruge provode projekte kojima rade na očuvanju staništa ovih ptica. WWF Adria kroz projekt DRAVA LIFE, a Biom kroz Interreg projekt Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave. Čigre su ptice koje su rasprostranjene gotovo u svim krajevima svijeta, a […]

Terenski obilazak lokacija obnove C.6 i C.7

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE na lokacijama C.6 Miholjački Martinci i C.7 Podravska Moslavina zahtijevala je razvitak detaljnih planova. Stoga su partneri DRAVA LIFE projekta zajedno sa predstavnicima hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te planerima 28. studenoga 2017. godine obišli dvije gore navedene lokacije uz rijeku Dravu u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji. […]

DRAVA LIFE projekt & radionice u Kopačkom Ritu

Natura 2000, unutar projekta DRAVA LIFE, jedna je od trodnevnih radionica i razlog posjeti parku prirode Kopački Rit. Radionice i posjet parku prirode održani su od 6. do 8. studenog u organizaciji WWF-a. Na radionicama su sudjelovali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), ornitolozi iz Austrije i Hrvatske, […]

Uspješni LIFE projekti u Sloveniji i Italiji!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za NCP organiziralo posjet uspješnim LIFE projektima u Sloveniji i Italiji od 24. do 27. listopada 2017. Cilj posjeta bio je hrvatskim predstavnicima približiti Program LIFE kroz uspješne slovenske i talijanske primjere projekata. Naglasak je bio na podizanju svijesti o mogućnostima i koristi […]

Radionica o ponovnom uvođenju kebrača i patuljastog rogoza

Kebrač  i patuljasti rogoz dvije su biljne vrste koje se, kroz projekt DRAVA LIFE, planira vratiti na njihova prvobitna staništa uz rijeku Dravu. Stoga je u Legradu 26. i 27. rujna 2017. održana dvodnevna radionica na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske te susjedne Mađarske i Austrije. Kako bi se ova aktivnost provela što je bolje […]