Obavijest o radovima u tijeku na obnovi rukavca D. Dubrava (C.3.1)

Obavještavamo javnost da se na području Općine Donja Dubrava trenutno provode radovi obnove lijevoobalnog rukavca Drave, od rkm 240+000 do rkm 241+450. Završeni su pripremni radovi iskolčenja trase, krčenja drveća i raslinja s ruta rukavca i odlagališta iskopanog materijala. Prošli tjedan su počeli zemljani radovi (prokop rukavca) s očuvanjem ekoloških lokvi i dubljaka. Nakon radova obnove rukavac će većinu vremena u hidrološkoj godini biti ponovno protočan i ukupne dužine 1,56 km.

Projekt Drava LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (referenca: LIFE14 NAT/HR/000115) ima za cilj primjerima restauracije duž hrvatskog toka rijeke Drave potaknuti prakse nekonvencionalne, inovativne, suvremene i održive prakse integriranog upravljanja nizinskim rijekama u Hrvatskoj i regiji. Glavni cilj projekta je postići poboljšanje ekološkog i morfološkog stanja rijeke Drave u Hrvatskoj na ukupno 8 lokacija u 5 županija međusobnom međunarodnom i nacionalnom suradnjom svih odgovornih dionika riječnog prostora. Vrijednost projekta je 4,6 milijuna eura.

Vodeći partner i nositelj svih zahvata su Hrvatske vode, a partneri u zajedničkom provođenju preko 40 projektnih aktivnosti su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija i Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije.