U Eko centru Zlatna Greda svečano obilježili 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže Natura 2000

Zahvaljujući LIFE programu i Naturi 2000 EU vodeća u svijetu u pitanjima zaštite prirode

25 godina EU LIFE programa, direktive o staništima i mreže Natura 2000 svečano je obilježeno danas u Eko centru Zlatna Greda kod Osijeka. Hrvatska u programu sudjeluje od 1995. godine, a projekt DRAVA LIFE za obnovu rijeke Drave, u okviru kojeg je organiziran događaj, jedan je od najvećih LIFE projekta u Hrvatskoj do sad.

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine. Od tada su uspješno pridonijeli očuvanju naše jedinstvene europske prirodne baštine. Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000. Zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine su na posebnom događaju proglasili 21. svibanj kao „Europski dan Nature 2000“.

U Zlatnoj Gredi organizirana je službena proslava LIFE programa u Hrvatskoj koju je posjetilo više od 200 građana. Na njoj su također prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, turističke zajednice Grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije, te partneri projekta DRAVA LIFE.

25 godina EU LIFE programa

„LIFE program i projekti koje financira iznimno su važni za očuvanje i poboljšanje stanja naše prirode koja se suočava s brojnim pritiscima. Naš projekt DRAVA LIFE prvi je projekt obnove rijeka i njihove renaturacije u Hrvatskoj. Kao takav predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju naših rijeka na održiv način. Po prvi put se dešava konkretna međusektorska suradnja Hrvatskih voda, inženjera i stručnjaka te nevladinih organizacija i sigurni smo da će se pokazati kao uspješna i primjer za ubuduće“. Rekao je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

Udruge Zeleni Osijek i WWF Adria organizirala je i zabavne ekološko-edukativne radionice za djecu kako bi se upoznali sa LIFE projektima i zaštitom rijeka, šuma te životinjskih i biljnih vrsta, koje je posjetilo više od 50 djece.

„Kroz edukativne radionice najmlađima smo željeli približiti rijeke, šume i razne životinje koje u tim ekosustavima žive te im pokazali zašto su važni za život ljudi. Djeca su mogla više naučiti o bregunicama i malim čigrama, ambasadorima rijeke Drave i indikatorima prirodnih i očuvanih rijeka te naučili na koji način mogu pomoći njihovom očuvanju. Kako bi se i drugi građani mogli upoznati s tim vrstama i načinom za njihovo očuvanje u sklopu DRAVA LIFE projekta u Koprivničko-križevačkoj županiji postavit ćemo sedam informativnih ploča duž Drave koje će sve posjetitelje Drave informirati o važnosti ovih, ali i drugih ptica“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

Predstavljanje DRAVA LIFE projekta u Ljubljani

LIFE konferencija predstavila DRAVA LIFE

LIFE konferencija za umrežavanje „Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let“, koju je u Ljubljani organiziralo slovensko Ministarstvo za okoliš i prostor, predstavilo je DRAVA LIFE projekt.

EU podupire očuvanje jedinstvenog i dragocjenog prirodnog nasljeđa već 25 godina. Kako bi proslavili ovu obljetnicu, Europska komisija zajedno s Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija proglasila 21. svibanj kao europske „Dan Natura 2000”.

LIFE konferencija za umrežavanje – Svrha

Svrha konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 100 sudionika iz cijele Europe, bilo je obilježavanje 25. obljetnice usvajanja Direktive o staništima i 25 godina programa LIFE. Konferencija je pružila mogućnost za međunarodno umrežavanje, razmjenu iskustva i praktične savjete za sve one koji su zainteresirani za LIFE program. Predstavljena je i digitalna platforma za stvaranje partnerstva u provedbi projekata sufinanciranih od strane LIFE programa. Većina vremena bila je posvećena predstavljanju dobrih praksi i LIFE projekata te rješavanju problema zaštite okoliša na nacionalnoj i EU razini.

25 Years of LIFE

Svečano obilježavanje 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže NATURA 2000

Povodom 25 godina EU LIFE programa i NATURA-e 2000, najvećeg europskog programa za zaštitu prirode i najveće mreže zaštićenih područja na svijetu, Zeleni Osijek i partneri u projektu DRAVA LIFE

P O Z I V A J U

Vas na

Svečano obilježavanje 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže NATURA 2000 u

Eko centar Zlatna Greda (Baranja, Kopački rit)

Nedjelja, 28. svibnja 2017. godine

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine. Od tada su uspješno pridonijeli očuvanju naše jedinstvene europske prirodne baštine. Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000 – te je zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena.

Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine će na posebnom događaju proglasiti 21. svibanj kao „Europski dan Nature 2000“. Hrvatska će se pridružiti obilježavanju obljetnice zanimljivim događanjem u okviru projekta DRAVA LIFE u Eko centru Zlatna Greda.

Službeni program za uzvanike (predstavnici medija, javnih institucija, udruga, sveučilišta…):

11:00 – 11:45 Ekološko – edukativne radionice (rijeke, šume i rijetke vrste ptica) za djecu iz Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

12:00 – 12:45 Svečano obilježavanje 25 godina LIFE programa Europske unije

  • Uvodna riječ, Jasmin Sadiković, Zeleni Osijek
  • Predstavljanje LIFE programa u Hrvatskoj, Dunja Jusufovski, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  • Predstavljanje projekta DRAVA LIFE, Zdenko Kereša (voditelj projekta, Hrvatske vode) i Jasmin Sadiković (koordinator projekta, Zeleni Osijek)
  • Predstavljanje ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj, Branka Španiček, WWF Adria

13:00 Domjenak za uzvanike i predstavnike medija

Program za građane:

11:00 – 15:00 Info desk – informiranje građana o LIFE projektima i radu u zaštiti prirode

14:00 – 15:30 Zabavne i edukativne radionice na temu zaštite prirode

Dobrodošli!

U ime organizatora:

Jasmin Sadiković, Zeleni Osijek, koordinator projekta DRAVA LIFE jasmin@zeleni-osijek.hr

#LIFE25NATURA

Tokom obnove rijeke Drave reintroduciran je kebrač, indikator dinamičnih rijeka / During restoration of the river Drava the reintroduction of the German Tamarisk was done, which is the indicator of dynamic rivers

U Austriji je vraćen život u rijeke i poboljšana obrana od poplava

Posjeta LIFE projektima obnove rijeka u Austriji

Predstavnici WWF, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zeleni Osijek te Javnih ustanova za zaštitu prirode iz Virovitičke i Koprivničko-križevačke županije ovog su tjedna posjetili lokacije obnove rijeka u gornjem toku Drave i Mure u Austriji te rijeku Tagliamento u Italiji, poznatu po svojim spektakularnim sprudovima šljunka, koji se protežu kilometrima.

Austrija je poznata po tome da već desetljećima ulaže velika sredstva u obnovu svojih rijeka, kako bi popravila njihovo ekološko stanje, koje je narušeno zastarjelim načinom upravljanja rijeka i njihovim kanaliziranjem. Poslije prošlogodišnje posjete Dunavu, partneri u projektu DRAVA LIFE ovog su tjedna obišli i LIFE projekte obnove na rijekama Dravi i Muri, kojima su značajno poboljšali dinamiku rijeka te reintroducirali biljne vrste kao što su kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima), koji su indikatori dinamičnih i prirodnih rijeka. Stvaranjem novih staništa poboljšali su i uvjete za povratak brojnih životinjskih vrsta, koje su već nestale s tog područja. Ujedno su stvorili i bolju pasivnu obranu od poplava, kao i nova područja za rekreaciju i ribolov.

„Obišli smo po dvije lokacije EU LIFE projekata na Dravi i Muri. Obnovom starih rukavaca, mrtvica i šljunčanih otoka, u Austriji su uspjeli ponovno povezali glavni tok Drave i Mure s njihovim pritokama i poplavnim područjima. Time su u velikoj mjeri sanirali štetu koju je prouzrokovalo višegodišnje kanaliziranje rijeka te uspjeli oporaviti biološku raznolikost područja, a tako i turističku vrijednost cijelog područja“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

 

 

 

 

 

 

Izmjena iskustava između LIFE projekata

Prvi dan partneri su posjetili i rijeku Tagliamento,koja izvire u talijanskim Dolomitima i svjetski je poznata po svojim šljunčanim sprudovima, koji se protežu kilometrima duž rijeke. Zbog iznimno dinamične hidromorfologije, rijeka Tagliamento iznimno je važna za transport šljunka i pijeska do Jadranskog mora, od kojeg ovise obalna turistička područja.

 

 

 

 

 

 

„Izmjena iskustava između LIFE projekata sastavni je dio aktivnosti projekata unutar LIFE programa u Europi. Osim što se tako povezuju brojni stručnjaci, ujedno se upoznaju i primjeri dobre prakse. Ovaj posjet projektima obnove rijeka u Austriji uvelike će pomoći kvalitetnoj provedbi obnove ekosustava rijeke Drave“, zaključio je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

 

Riječni su ekosustavi među najugroženijim ekosustavima u Europi, a Drava nije iznimka. Čak 22 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj presijecaju Dravu i ostavljaju joj tek kratku dionicu slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima.