Obavijest o radovima u tijeku na obnovi rukavca D. Dubrava (C.3.1)

Obavještavamo javnost da se na području Općine Donja Dubrava trenutno provode radovi obnove lijevoobalnog rukavca Drave, od rkm 240+000 do rkm 241+450. Završeni su pripremni radovi iskolčenja trase, krčenja drveća i raslinja s ruta rukavca i odlagališta iskopanog materijala. Prošli tjedan su počeli zemljani radovi (prokop rukavca) s očuvanjem ekoloških lokvi i dubljaka. Nakon radova obnove rukavac će većinu vremena u hidrološkoj godini biti ponovno protočan i ukupne dužine 1,56 km.

Projekt Drava LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (referenca: LIFE14 NAT/HR/000115) ima za cilj primjerima restauracije duž hrvatskog toka rijeke Drave potaknuti prakse nekonvencionalne, inovativne, suvremene i održive prakse integriranog upravljanja nizinskim rijekama u Hrvatskoj i regiji. Glavni cilj projekta je postići poboljšanje ekološkog i morfološkog stanja rijeke Drave u Hrvatskoj na ukupno 8 lokacija u 5 županija međusobnom međunarodnom i nacionalnom suradnjom svih odgovornih dionika riječnog prostora. Vrijednost projekta je 4,6 milijuna eura.

Vodeći partner i nositelj svih zahvata su Hrvatske vode, a partneri u zajedničkom provođenju preko 40 projektnih aktivnosti su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija i Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije.

Foto: Goran Šafarek

Pozivamo vas na predstavljanje projekta i provedenih radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine

Dragi svi,
zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima DRAVA LIFE projekta (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom na području Virovitičko – podravske županije, Varaždinske županije i na području Koprivničko–križevačke županije), na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 07. ožujka 2024. u 17,00 sati u Hlebinama (Društveni dom, Trg Ivana Generalića 14).

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas na događaj u Hlebinama na kojem ćemo vam predstaviti projekt, radove obnove unutar Općine Hlebine, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Veselimo se vašem dolasku i molimo vas potvrdu dolaska najkasnije do 05.03.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

 

 

DRAVA LIFE

DRAVA LIFE projekt predstavljen na sastanku Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

16. veljače 2024. godine održan je 4. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na početku sastanka prisutne je pozdravila ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko’križevačke županije i predsjednica Suradničkog vijeća Željka Kolar. Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić koji je istaknuo da je područje rijeke Drave izuzetno važno i vrijedno područje ne samo za bioraznolikost, već i za sve ljude koji na njemu žive, koriste i posjećuju to područje, te ga je potrebno što bolje očuvati, a to se može postići kroz suradnju korisnika tog područja.

Glavna tema sastanka bio je projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama”.  Ravnateljica JU je informirala kako jeu sklopu projekta na području u blizini ušća Mure u Dravu kod mjesta Legrad uspostavljena poučna staza, dva vidikovca/promatračnice, postavljeno 6 klupa, 4 koša za smeće te 10 informativno-edukativnih tabli. Naglasila je da se na poučnoj stazi organiziraju i provode brojne informativno-edukativne aktivnosti kao što su terenske škole u prirodi za djecu različitih dobnih skupina, a koje su nastavak aktivnosti prve „Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji“. U okviru projekta, Javna ustanova je za provedbu edukativnih aktivnosti nabavila opremu (dalekozore i ključeve/knjige za identifikaciju ptica), te je izradila promotivno-edukativne materijale u obliku edukativnih bilježnica.

Predstavnik Udruge zaštite prirode i okoliša Zeleni Osijek, Jasmin Sadiković predstavio je glavne ciljeve i aktivnosti projekta, projektne lokacije na kojima se provode aktivnosti, te očekivane rezultate projekta.

Predstavnik Hrvatskih voda, Igor Tošić prezentirao je aktivnosti koje Hrvatske vode, vodeći partner u projektu, proveli ili planiraju provesti. Napomenuo je da se u Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno obavljaju radovi restauracije rukavaca rijeke Drave i to na lokaciji C.3 Donja Dubrava – Legrad, te na lokaciji C.5 Novačka. Također je informirao da se do kraja projekta planira i restauracija rukavca rijeke Drave na lokaciji C.4 Most Botovo.

U svim prezentacijama naglašeno je da se svim aktivnostima obnove rijeke Drave želi pridonijeti boljem stanju ugroženih staništa i vrsta u Natura 2000 područjima, kao i boljoj zaštiti od poplava, te da se nastoji povećati rekreacijska vrijednost područja za lokalno stanovništvo.